قایق های ریب فایبرگلاس

I. تعریف

ریب فایبرگلاس به نوعی قایق بادی سفت و سخت اشاره دارد که بدنه آن از مواد فایبرگلاس ساخته شده است.

II.کاتالوگ

فایبرگلاس RIB 230
فایبرگلاس RIB 250
فایبرگلاس RIB 270
فایبرگلاس RIB 300
فایبرگلاس RIB 330
فایبرگلاس RIB 340
فایبرگلاس RIB 350
فایبرگلاس RIB 360
فایبرگلاس RIB 370
فایبرگلاس RIB 390
فایبرگلاس RIB 430
x
فایبرگلاس RIB 520
فایبرگلاس RIB 550
فایبرگلاس RIB 580
فایبرگلاس RIB 680
فایبرگلاس RIB 700
فایبرگلاس RIB 760


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy